მისამართი

საქართველო, 0145 თბილისი, ქუთათელაძის ქ. №3

ტელეფონი

+995 599 60 48 10

ელ. ფოსტა

chance.org.ge@gmail.com