პროექტები

1

აბიტურიენტების მოსამზადებელი პროგრამა

პროგრამის მონაწილე მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის ,,შანსი’’ უზრუნველყოფს მათემატიკის, ინგლისურის, ქართულის, ისტორიის, გეოგრაფიის, ბიოლოგიისა და ქიმიის გაკვეთილებს, რომლებიც კვირაში ორჯერ, უსასყიდლოდ, პროგრამის დაფინანსებით ტარდება. მოსწავლეები ...

სრულად ნახვა

2

სასტიპენდიო პროგრამა სტუდენტებისთვის

მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისების მიზნით ‘’შანსი’’ უმაღლესი საგანმანათლებლო საფეხურისა და კოლეჯის წარჩინებული სტუდენტებისთვის უზრუნველყოფს ყოველთვიურ სტიპენდიას. პროგრამით სარგებლობენ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და სადოქტორო ...

სრულად ნახვა

3

თბილი სახლი ახალგაზრდებისთვის.

პროგრამის მონაწილე ყველა ახალგაზრდას სახელმწიფო ზრუნვაში ყოფნის გამოცდილება აქვს. შესაბასად, ზოგიერთ მათგანს არ აქვს საკუთარი საცხოვრებელი სივრცე. პროგრამის დაარსების ეტაპზე აღნიშნული ფაქტი სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენდა. საბაზისო პირობების ...

სრულად ნახვა